Garantie en klachten

U heeft recht op garantie. Dat geeft u een veilig gevoel. De garantievoorwaarden verschillen per product. Vraag bij ons naar de precieze garantietermijn. Normale slijtage en onzorgvuldig gebruik of ernstige veranderingen aan uw voeten, armen of benen vallen buiten de garantie die wij bieden.

Goed om te weten: u bent altijd welkom als er iets mis is met uw schoen of aanpassing. Wij zoeken een oplossing. Ook al is de garantietermijn verstreken.

Klachten

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Bel ons dan zonder aarzelen! Wij plannen dan direct een afspraak zodat we u binnen vijf werkdagen een eventuele oplossing kunnen bieden. Wij willen dat u tevreden bent en blijft.

Klachtenprocedure

Als u er met ons echt niet uitkomt, kunt u een klacht tegen ons indienen bij de Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen. De commissie gaat eerst na of cliënt en leverancier er alles aan hebben gedaan om er samen uit te komen.

Hoe dient u een officiële klacht in? U vult een klachtenformulier in, dat u heeft opgevraagd bij het secretariaat van de klachtencommissie of heeft gedownload van www.nvos-orthobanda.nl. U omschrijft uw klacht duidelijk. Ook geeft u toestemming aan de klachtencommissie om informatie over de klacht in te winnen bij betrokken artsen of behandelaars. U richt het formulier aan:

Klachtcommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen

Postbus 120, 3760 AC Soest

Tel: (035) 603 79 64

E-mail: klachten@nvos-orthobanda.nl

De klachtencommissie doet binnen zes weken uitspraak over de klacht. De uitspraak luidt: gegrond of ongegrond. De klachtencommissie kan geen boetes of andere sancties opleggen. Wel kan de commissie een advies aan beide partijen meegegeven. Als u zich niet wilt neerleggen bij de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u beroep aantekenen bij de Geschillencommissie van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen (SEMH).