SEMH

De SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers in de gezondheidszorg certificeerd. Het Bestuur van de SEMH wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris, een representant vanuit de patiëntenbelangenorganisaties, een deskundige vanuit de zorgverzekeraars en afgevaardigden vanuit de branche-organisaties. Het bestuur komt jaarlijks minimaal vier keer per bijeen. Onder het bestuur functioneren de Raden van Advies. De taak van de Raden van Advies is het bestuur te adviseren over de inhoud van de eisen. De Raden van Advies worden, indien nodig, ondersteund door werkgroepen. Daarnaast beschikt de SEMH over een Toetsingscommissie en een Geschillencommissie.

De website van SEMH